Roulette Bordet

Lär dig mer om layout av roulettebord. 

     

Layouten på roulettebordet är universell. För att förstå vad som står skrivet på det så måste du kunna lite om roulettesatsningar. Roulettebordet används för att alla spelare ska kunna markera sina satsningar och det är viktigt att det är lätt att läsa av det. I casinon online så kan kvalitet på grafik vara en avgörande faktor för hur spelet fungerar. I landbaserade casinon blir detta sällan något man funderar på.

      

      

Bordets layout

      
Bakgrundsfärgen till roulettebordets layout kan variera. Om det är lättast att läsa med bakgrundsfärgen grön, röd, eller svart är helt upp till varje spelares egen uppfattning av spelet. På mitten av bordet finns ett rutnät med alla numren som det går att satsa på. Du kommer dock inte att finna nollan och dubbelnollan i detta rutnät. Det går också att se vilken färg varje nummer har så att du slipper leta på hjulet efter denna information. Runt rutnätet finns det extra satsningar som du kan välja. Det är alltid lättast att läsa av roulettebordet från ett visst håll så i ett landbaserat casino får det betydelse var du står.

      

      

Inside satsningar

      
Du kommer ofta att dyka på uttrycket Inside Bets vilket är de satsningar som är markerade inom rutnätet. Dessa nummer är 1-36 i europeisk Roulette och 1-37 i den amerikanska versionen. Även om du kan se vilken färg varje nummer har så måste satsningar på färg markeras på annat ställe. De andra satsningar som du kan göra i Roulette går under namnet Outside Bets.

      

      

Outside Bets

      
Outside satsningarna finns markerade runt rutnätet med numren. Dessa satsningar inkluderar jämn, ojämn, röd, svart, nollorna och mer. Längst ner på roulettebordet hittar du rutor för kolumnsatsningar. De här rutorna representerar de 12 nummer som finns i kolumnen ovanför. De har oftast namnen 1st 12, 2nd 12 och 3rd 12. Det är i sektionen för outside bets som du hittar de populära Even Money Bets.

      

      

Markera dina satsningar

      
För att kunna hålla reda på vilka satsningar som tillhör vem så kommer dina spelchips ha en unik färg. Om du spelar i ett landbaserat casino så kan det bli ganska rörigt runt roulettebordet och du bör tänka på var det är bäst att stå. En bra layout på roulettebordet gör det möjligt för dig att se alla möjliga satsningar från samtliga vinklar men du bör stå där det är lättast för dig att satsa. I Roulette online spelar detta ingen roll och här handlar det mer om att layouten bör vara enkel att förstå.

      

Win bonus $8 every time the winning number is 8!