Ordlista för Baccarat

 En introduktion till Baccarats vokabulär.

     

Ordlista för Baccarat – En överblick

      
Denna ordlista för Baccarat är en samling av termer som används i spelet Baccarat. Vissa ord används flitigt medan andra inte är lika vanliga. I ordlistan för Baccarat kommer du att hitta flera franska uttryck. Det här beror på att spelet har sina rötter i Frankrike.

      

      

Ordlista för Baccarat – Grundläggande uttryck

      
Vi börjar denna sektion med en lista på de mest grundläggande och vanligt förekommande uttrycken i Baccarat.

      

 • Baccarat: Det första ordet att kunna i Baccarat är förstås Baccarat! Ordet refererar till den värsta hand du skulle kunna få i spelet, det vill säga en hand med värdet noll.
        
 • Banco: Det här ordet säger du när du vill satsa alla dina pengar på en gång. Ordet refererar också till banken eller bankiren (the banker).       
        
 • Banker eller Banco-satsning: Det här är satsningen på banken (the banker) under ett spel i Baccarat. 
        
 • Croupier: Ett annat ord för giv, det vill säga den som delar ut korten.
        
 • Spelar eller Punto-satsning: Den satsning du gör på en spelare.
        
 • Tie Bet: En satsning på Tie vilket betyder att resultatet blivit lika i slutet av en omgång Baccarat.
        
 • Face Card: Knekt, Dam eller Kung. Korten med ansikten helt enkelt!
        
 • Fade/Loss Bet: En satsning mot banken.
        
 • House Edge: Övertaget som casinot har över spelaren i ett spel Baccarat.

      

      

Ordlista för Baccarat – Fler uttryck

      

 • Baccarat en Banque: Versionen av Baccarat med två spelare där casinot innehar vissa reservationer vad gäller satsningar.
        
 • Carte: Att be given om ett kort.
        
 • Coup: En omgång Baccarat.
        
 • Chemin-de-fer: Den europeiska varianten av Baccarat där banken, given och den som satsar är en och samma person. Uttrycket betyder järnväg på franska.
        
 • Le Grande: Uttrycket beskriver en hand värd 9 vilket anses vara den bästa hand man kan få i Baccarat.
        
 • Muck: Baccarat med 8 kortlekar vilket ger totalt 416 kort att spela med.
        
 • Palette: Traditionellt så används detta verktyg för att flytta korten på baccaratbordet.
        
 • Petite: En hand där de två korten tillsammans är värda 8 även kallat för Natural.
        
 • Standoff: Då banken och spelaren har lika resultat.
        
 • Tie Bet: En satsning på att resultatet av spelet ska bli lika.

      

      

Win bonus $8 every time the winning number is 8!